MÓN ĂN ĐẶC SẮC
VỊT QUAY HỒNG KÔNG
XÍU MẠI TÔM MEIWEI
CHÂN GÀ PHƯỢNG XÌ
HÁ CẢO HẢI VỊ
MIẾN XÀO HẢI VỊ TỘ ĐẤT
RAU CHÂN VỊT NẤU 2 LOẠI NẤM
BÁNH BAO NẤM
BÁNH BAO KIM SA

BBQ Concept
JAPAN Concept
ASIAN Concept
HOTPOT Concept
CHINA Concept
OTHER Concept